Strona główna
Kołobrzeg
Galeria
Apartamenty
- budynek
- apartament 202
- apartament 203
- apartament 302
Wolne terminy
Cennik
Kontakt

Aktualności

Muzeum Patria Colbergiensis
27 wrze?nia 2014 odby?o si? uroczyste otwarcie muzeum "Patria Colbergiensis" Nowe muzeum jest prawdziw? skarbnic? wiedzy o historii Ko?obrzegu i ca?ego regionu. Wystawione s? tam unikatowe eksponaty w skali ?wiatowej. Muzeum znajduje si? w piwnicy ko?obrzeskiego ratusza. ...

2015.03.23Budynek

[zobacz zdjęcia]

Nasza "Rezydencja Spacerowa" to budynek, który po?o?ony jest w samym sercu strefy uzdrowiskowej Ko?obrzegu, w Parku Zdrojowym. Jest to nowy, luksusowy obiekt, wykonany z najwy?szej jako?ci materia?ów budowlanych (ceg?a dziurawka, itp.), szczególnie przyjaznych alergikom. Posiada recepcj? z ca?odobowym monitoringiem, dwie windy, cz??? rekreacyjn? dla mieszka?ców, wyposa?on? w saun? i sal? fitness, oraz przechowywalni? rowerów. W promieniu 100 metrów od posesji znajduj? si? 3 parkingi strze?one.

W ci?gu 5 minut mo?na doj?? parkiem do mola, pla?y, parku wodnego, lub do portu z zabytkow? latarni? morsk?, a po 10 minutach osi?gn?? ko?obrzesk? starówk?. Idealna lokalizacja naszego domu zagwarantuje Pa?stwu spokój poprzez bliskie obcowanie z przyrod? i umo?liwi jednocze?nie korzystanie z pe?nej infrastruktury uzdrowiska (bazy zabiegowe, baseny, restauracje, kawiarnie, sklepy, kina, galerie, trasy rowerowe, statki wycieczkowe, itd.).

W naszych komfortowo i przytulnie urz?dzonych apartamentach b?d? si? Pa?stwo od pierwszego dnia dobrze czuli - pe?ny wypoczynek

Copyright © 2006 kol24.eu     Design by Madex - Projektowanie stron www